Inscripció Socis

Tenim dues modalitats de socis:


INDIVIDUAL (20 €/any)

Per fer-se soci una única persona: INSCRIPCIÓ SOCI INDIVIDUAL


FAMILIAR (45 €/any)

Per fer-se soci una família; dues o més persones.

El procés és el següent:

  1. Primer s'ha de registrar el Soci Titular (Cap de Família): INSCRIPCIÓ CAP DE FAMÍLIA

  2. Després, s'ha de fer un registre per a cada integrant de la família (Beneficiari), tot indicant al camp Observacions quí és el cap de Família: INSCRIPCIÓ BENEFICIARI